Med EAB´s Mezzaniner / Etageopbygninger frigør du gulv arealer og får optimal udnyttelse af dit lagerlokale. En forøgelse af gulvarealet ved hjælp af en mezzanin er den ideelle løsning når det eksisterende gulvareal ikke længere er tilstrækkeligt!

Konstruktion
EAB´s mezzanin er en fritbærende stålkonstruktion som stabiliseres ved rammevirkningen eller med stålstagning. Gulvet består af slidstærk, skridsikker birke-plywood eller af  gulvspånplade. En konstruktion som giver store muligheder for at udnytte et lokales areal fordi søjleplacering og spændvidder tilpasses de givne forhold.

Projektering
EAB´s projekteringsafdeling anvender de nyeste tegnings- og beregningsprogrammer hvilket giver let overskuelige 3D tegninger allerede i projekteringsstadiet.

Montage
EAB´s mezzanin boltes sammen og opstilles normalt helt uden svejsning på montagestedet. Resultatet er kort montagetid og små montageudgifter.

Gelænder og trappe
Mezzaninen forsynes med fast gelænder med to rør, fodspark og trappe – en udrustning der gør det sikkert at arbejde og færdes på det nye gulvareal. Gelænderet kan desuden forsynes med en varesluse med selvlukkende låge, vippelåge eller fast indlagringsplads. Trappen fremstilles med trin af gitterrist eller dørkplade.

Reolmezzanin
Alternativet til en fritbærende mezzanin er en reolmezzanin, d v s. et ekstra gulvplan lagt på toppen af lagerreoler,  et koncept som passer udmærket i et pluklager.

Sikkerhedskrav
EAB´s mezzaniner opfylder alle gældende normer og sikkerhedskrav.

Overfladebehandling
Mezzaninens stel lakeres i grå standard farve, men andre farver er også mulige. Trappetrin varmgalvaniseres for bedste slidstyrke.

Mål og belastning
EAB´s mezzanin måltilpasses for den enkelte installation for at opnå den optimale udnyttelse af det enkelte rums areal, selv søjleplacering og spændvidder tilpasses virksomheden. Mezzaninen dimensioneres for tilladt belastning 300 – 750 kg/m2. Trappetrin føres i gitterriste eller dørk-plade: bredde 800 x 1200 mm. Selvlukkende låge:  bredde 800 – 1200 mm. Vippelåge: bredde 1000 – 2550 mm. Fast indlagringsplads: bredde 1200 mm

Derfor skal du vælge en mezzanin fra EAB:

  • Frie gulvarealer
  • Totalkoncept
  • Høj kvalitet
  • Enkel installation
  • Høj fleksibilitet

Download yderligere information