You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.
Mann sjekker sikkerheten på et lager i et stålbygg

Lageret som arbejdsplads

Da lagerindretningen anses som en del af lagerpersonalets arbejdsplads, er der mange regler og sikkerhedsforordninger, som skal være opfyldt.
En del af disse er fastlagt i EN-standarder, andre fra Arbejdstilsynet og en del er indeholdt i arbejdsmiljøloven. Ved udformningen af vores værn tager vi hensyn til alle disse aspekter, og samtidig konstruerer vi vores værn, så de forlænger levetiden af vores kunders reoler.
Vi ved, at personalet er den største og vigtigste aktiv, og derfor sikrer vi, at sikkerheden holder i alle vores projekter. Hvis der er noget, du undrer dig over i løbet af projektet, kan du altid tage fat i din projektleder og få svar på dine spørgsmål.

Se mere i vores produktblad ”Sikkerhed på lageret”.

Veiligheid in het magazijn EAB

Beskyttelse till gavle og stolper

Vi har udviklet forskellige typer påkøringsværn til alle vores pallereoler. Med den rette beskyttelse får din lagerindretning endnu større sikkerhed og længere holdbarhed.

EAB Veiligheid in het magazijn

Rygnet

Et af vores sikkerhedstilbehør er netbjælkeplanet, som udover at blive anvendt i reoler også kan anvendes som et værn i passager til truckkørsel og gående trafik, og dermed forhindre nedfaldende gods.

aanrij beveiliging met rails

Industri beskyttelse

EAB tilbyder flere typer påkøringsværn, som en del af sikkerheden på lageret. Produkterne er meget fleksible, så der kan tages hensyn til forskellige typer af anvendelser og behov.
Veiligheid in het magazijn EAB Built to last

Flere sikkerhedsprodukter i vores sortiment:

  • Industriværn til vægge, søjler og maskiner
  • Fleksible påkøringsværn, som tilbehør til forskellige typer af produkter
  • Gavlbeskytter til reoler
  • Beskyttere med gelænder, som fungerer fint til opdeling af persontrafik
Staander beschermer, hoogte 400mm

Produktblad:
Sikkerhed på lageret

Lagermiljøet rummer både synlige og skjulte risici – og for at minimere disse, findes der mange forskellige love, forordninger og standarder. Vi har samlet dem i vores produktblad ”Sikkerhed på lageret”.

 

 

Sikkerhed på lageret
Nytt lager hos ungt och expansivt företag EAB

Hvornår har du sidst kontrolleret dit lager?

I henhold til den europæiske standard EN 15635:2008 skal der foretages et eftersyn af lageret ved montering og derefter løbende og mindst én gang om året. Det er vigtigt at kontrollere lageret, så bærebjælker eller stolper ikke er blevet deforme, at bjælkesikringerne er på plads og at hældningen på den belastede pallereol er korrekt.

Læs mere om eftersyn og reoler her.

Arbejdsmiljøloven

Uddrag af Arbejdsmiljøloven
§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt
er fuldt forsvarlige.

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges

Af stk. 2. fremgår kravet om at anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, skal følges. I Danmark tolkes dette af Arbejdstilsynet som værende DS/INSTA 250 for indretningsmæssige krav for pallereoler.

Download yderligere information

FLAM 2017

Uddrag af arbejstilsynets bekendtgørelse nr. 612 AF 25. juni 2008
§ 51 – Brugsanvisning og mærkning
Med leveringen af et teknisk hjælpemiddel skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendigt for, at hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt holdes i forskriftsmæssig stand.

Hertil hører fornødne angivelser, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidlets indretning og funktion, oplysning om farer eller andre særlige forhold ved hjælpemidlet, herunder begrænsninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, og som ikke er almindeligt kendt. Den skal desuden indeholde oplysning om evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, opstilling og vedligeholdelse. Er personlige værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningen give oplysning om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med de regler, der måtte være givet herom.

Download yderligere information

FLAM 2018 – Personsikkerhed

Hvert år sker der en del ulykker i forbindelse med håndtering af varer og gods i pallereoler. Mange af disse ulykker kan undgås, såfremt pallereolerne og miljøet omkring disse
er udformet i.h.t. reglerne om sikkerhed. Disse findes i love og bekendtgørelser om
arbejdsmiljø, og er omtalt i Dansk Standard DS/EN 15512 – 15620 – 15629 – 15635.
Vi gør i denne vejledning opmærksom på de faktorer, der er gældende ved sikring af
områder med risiko for personskader på lageret.

Download yderligere information

Magazijninrichting build to last

SPØRG VORES SIKKERHEDSRÅD

Med vores mangeårige og brede erfaring har vi fuldstændigt styr på, hvilke love og regler, der gælder for forskellige lagertyper. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for at få rådgivning og information om beskyttelse af og sikkerhed på dit lager.

Kontakt os