You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Affald og kildesortering

Mængden af ​​affald skal reduceres og kildesorteres, hvor det er muligt. Vi bestræber os på at reducere og, om muligt, eliminere forurening af miljøet gennem videreudvikling og vedligeholdelse af vores produktionsprocesser

Love og forordninger

Gældende love og forordninger skal overholdes, og der skal opretholdes en åbenhed over for offentligheden og myndighederne

Materialer, overfladebehandling og processer

Produkternes påvirkning af miljøet i deres levetid skal minimeres gennem miljøbevidste valg af materialer og overfladebehandlingsmetoder. Processer og miljøarbejde undersøges nærmere sammen med andre krav ved udvælgelse og evaluering af leverandører

Maskin- og materialeanvendelse skal optimeres og effektiveres for at minimere behovet for materialer og energi. Der tilstræbes det lavest mulige ressourceforbrug ved valget af emballage og transport.

de belofte van EAB Built to last

EABs bog om holdbarhed

Built to last, siger alt om, hvad vi tænker og hvordan vi agerer hos EAB. Det er et løfte, som vi ikke bare giver til vores kunder, men også til vores medarbejdere, leverandører og alle andre, som vi har en relation til.

Læs vores ”Holdbarhedsbog” her.

ATTESTER OG CERTIFIKATER