MONTAGEKONTROL

Før lagerindretningen tages i brug skal montagen kontrolleres i henhold til anvisningerne i montage- og brugsanvisningen.

LØBENDE KONTROL

Lagerindretningen skal løbende kontrolleres i forhold til stivere, påkørselsskader og andet, som kan påvirke reolens styrke og stabilitet.

PERIODISK KONTROL

Lagerindretningen skal som minimum kontrolleres hver 12. måned, så den fortsat stemmer overens med montage- og brugsanvisningen. Den periodiske kontrol skal udføres af en teknisk kyndig person. En skriftlig rapport skal afleveres til den ansvarlige for sikkerheden med angivelse af observationer og forslag til eventuelle forbedringer.