You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Hetag er en stor virksomhed, med over 45 års erfaring i tagdækningsindustrien. Virksomheden er en del af koncernen Nordic Waterproofing, som har haft et vedvarende og stærkt samarbejde med EAB gennem mange år. 

Med ordrer der lægges dagen før, de skal leveres, har Hetag et meget stort vareflow, hvilket sætter høje krav til et top-effektivt lager. 

Hetag’s lager var bygget op omkring  traditionelle lagerreoler og push-back systemer til opbevaring af store mængder af de samme varer. Push-back systemet var ikke den optimale teknologi for Hetag og gav ikke den forventede effektivitet. 

Eksempelvis betød den manglende plads på lageret, begrænset plads til at arbejde med gaffeltruck, der ofte resulterede i mange reparationer på Hetag’s trucks og reoler. Derudover er varerne på pallerne ofte pakket ind i plastik, hvilket blandt andet betød, at pallerne til tider sad fast i reolsystemet.

Reolsystemet var altså ikke fleksibelt nok til at kunne understøtte Hetag’s forretningskritiske aktiviteter. Der var akut behov for at få et nyt system, der bedre kunne håndtere deres vareflow, samt fremtidssikre forretningen. 

“Jeg var så godt træt af denne pushback-reol, at vi var nødt til at gøre et eller andet!”

Michael Nielsen, afdelingschef, Hetag.

Tre hurtige om Hetag’s lagerhaller:

  1.  3 lagerhaller: RadioShuttle i en bulk-hal, samt 2 plukhaller.
  2.  RadioShuttle-hal på 900 m2.
  3.  836 pallepladser + 1080 pallepladser = total 1916 pallepladser

Den eksisterende, gode relation til EAB betød, at EAB i forvejen havde indgående kendskab til flere afdelinger i koncernen. Den indsigt og erfaring ville derfor være guld værd for Hetag.

For Michael Nielsen, afdelingschef hos Hetag, gav det derfor sig selv, at han skulle kontakte EAB for at søge råd og sparring. 

Vejen til et mere praktisk og sikkert alternativ  

En stor del af Hetag’s ordrer lægges dagen før, de skal være leveret. Der er derfor store krav til, at deres reolsystemer er fleksible, så de nemmere kan efterkomme kundernes behov. 

80% af vores ordre kommer dagen før – og folk står og venter kl. 07. Derfor har vi et behov for fleksible reoler.”  Michael Nielsen, afdelingschef, Hetag.  

På den anden side betyder det også, at der kommer store mængder nye varer ind. Reolsystemets opbygning har derfor også betydning for, hvorvidt det er nemt at finde en plads til varerne, og hvor let det bliver at sætte dem på plads. 

Derfor var det vigtigt, at EAB havde fokus på denne udfordring som ét af de første punkter, der skulle løses. Den bedste vurdering kan kun gøres med et solid vidensgrundlag, hvorfor EAB gik i gang med inspiceringer og opmålinger af hallen.

På baggrund af denne information blev der afholdt møder og dialoger med Hetag. Formålet var at facilitere vidensdeling begge veje, så den bedste løsning kunne findes. Den fælles konklusion var, at EAB’s Radioshuttle™-system var det, der bedst ville opfylde Hetag’s behov. 

Radioshuttle™ har en meget effektiv volumehåndtering i en dybdestablingsreol. Det vilderfor også betyde flere pallepladser i et setup, der også er mere sikkert, fordi det er et lukket system.  

“Det er en rigtig god måde at gøre tingene på – i hvert fald for os!”

Michael Nielsen, afdelingschef, Hetag.  

Hvilken betydning har det nye lager haft for Hetag?

For Michael, afdelingschef hos Hetag, er der ingen tvivl om, at investeringen i Radioshuttle™ har været en god forretning. Hetag har nu 60 flere pallepladser på samme areal som før, og overblikket er blevet markant bedre. Det har resulteret i en betydelig forbedring i hastighed og effektivitet.

“Det tager 5 minutter at tømme en shuttle-reol. Det er der ingen truck-mand, der kan følge med i.”
Michael Nielsen, afdelingschef, Hetag.

Derudover tog det blot fire dage at have et den ene halvdel af anlægget, med de 836 pallepladser, parat til brug med Radioshuttle™-systemet. Det var meget hurtigere end, hvad Michael havde forventet, og han var derfor glædeligt overrasket over, at lageret ikke var sat ude af spil i længere tid.

Den øgede effektivitet, både hvad angår montering samt i den efterfølgende drift, har resulteret i væsentlige besparelser for virksomheden. 

Opsætning af reolerne, fra de startede til de sluttede – det var imponerende hurtigt. Det må jeg sige. Stor ros!”
Michael Nielsen, afdelingschef, Hetag.

Fremtiden

Med et solidt tag om vareflowet er Hetag nu et stort skridt tættere på en mere fremtidssikret forretning. Drømmen er at blive endnu mere digital ved at gøre proaktiv brug af den data, som Radioshuttle™ indsamler hver dag. 

Med Radioshuttle™ som fundament er planen at fuldautomatisere lageret ved hjælp af førerløse trucks, også kaldet Automated Guided Vehicles (AGV). 

AGV’er nedsætter væsentligt omkostningerne forbundet med at drive et lager og kan hele tiden tilpasses, så fleksibiliteten holdes højt.  

Det er en rigtig god business case at gøre dette på denne måde.” 
Michael Nielsen, afdelingschef, Hetag.

I det hele taget har samarbejdet med EAB, og den skræddersyede løsning med Radioshuttle™, gjort hverdagen lettere for Hetag. De oplever nu en hurtigere og mere effektiv pluk- og opbevaringsproces, flere pallepladser, større sikkerhed og bedre fremtidssikring. 

For EAB er samarbejdet med Hetag, og de gode resultater også særligt betydningsfuldt. Det er et godt eksempel på, at de bedste løsninger er nemmere at skabe, når relationen er rigtig god. 

“Vi glæder os til fremtiden med Hetag – og at skabe fremtiden sammen med dem.”
Jes Hedelund Boelt, Key Account Manager, EAB Danmark.